Over ons

en onze sponsors

De samenwerkende koepels foto, film en AV is een samenwerkingsverband tussen de Fotobond, Filmbond NOVA en de Nederlandse Vereniging voor Beeld en Geluid (NVBG). Wij organiseren in 2024 voor de eerste keer het natuurfestival Madelief in samenwerking met de vereniging Natuur in beeld en andere partners.

Koninklijke Fotobond

De Bond voor Nederlandse Amateur Fotografen Verenigingen (BNAFV), kortweg genoemd de Fotobond, is een landelijk samenwerkingsverband van amateur- of vrije fotografen, opgericht in 1922. De leden bestaan uit fotoclubs en uit persoonlijke leden. De Fotobond heeft circa 6000 leden, verdeeld over 280 fotoclubs en 800 rechtstreekse (persoonlijke) leden. In 2022 heeft de Fotobond de Koninklijke status verworven bij het 100-jarig bestaan. De Fotobond stimuleert vrije fotografen bij het ontwikkelen van hun fotografie en ondersteunt fotoclubs waar gewenst bij hun activiteiten. Zij organiseert o.a. wedstrijden, exposities, bijeenkomsten, cursussen en mentoraten op landelijk en regionaal niveau, geeft boeken en een magazine uit en heeft speciale ledenaanbiedingen. Landelijke themagroepen bieden de gevorderde fotograaf verdiepingsmogelijkheden.

Nederlandse Organisatie Van Audiovisuele amateurs

(Filmbond NOVA) is de koepelorganisatie voor niet-commerciële filmers, die lid zijn van een filmclub of individueel lid via een van de 7 regio’s of CineNOVA. De regio’s en CineNOVA zijn als zelfstandige verenigingen de leden van de koepelorganisatie. De organisatie wordt geheel door vrijwilligers geleid. Het doel van de Filmbond NOVA is het bevorderen van het filmen als kunstzinnige vorm van vrijetijdsbesteding voor alle niet-commerciële filmmakers in Nederland, in al hun diversiteit, ongeacht leeftijd, herkomst, opleiding, overtuiging of ervaring als filmmaker. Dit doel wordt bereikt door het organiseren van filmfestivals, het aanbieden van educatie en het onderhouden van contacten met andere organisaties, die op het gebied van amateurkunst actief zijn. De Filmbond NOVA heeft op dit moment meer dan 800 leden, al dan niet lid via een club of regio.

Nederlandse Vereniging voor Beeld en Geluid

bestaat sinds 1956. Begonnen als Nederlandse Vereniging van Geluidsjagers werd in de laatste 25 jaren van de vorige eeuw het ‘beeld’ aan het geluid toegevoegd in wat een ‘klankdiaserie’ heette. Overvloeiprojectie met meerdere diaprojectors, ondersteund door een zorgvuldig samengestelde geluidsmontage, werden sinds het digitale tijdperk ingeruild voor computer, geavanceerde multimediasoftware en een high definition beamer.

De klankdiaserie van vroeger heet nu ‘AV-productie’. Het uitgangspunt blijft het stilstaande beeld als basis, maar meer en meer worden videofragmenten toegevoegd als dat creatief verantwoord en zinvol is. Vanzelfsprekend wordt veel aandacht besteed aan de geluidsmontage van de AV-productie.
Momenteel telt de NVBG bijna 250 leden. Velen van hen zijn aangesloten bij één van de 10 regionale NVBG AV-groepen. Jaarlijks organiseert de NVBG voor haar leden de Nationale AV-wedstrijd.

Natuur in Beeld

is een lokale (Schijndel) natuurfoto- en filmclub, gespecialiseerd in natuurfotografie en natuurvideografie, waar de koepelorganisaties mee samenwerken voor de realisatie van het eerste Madelief-festival.

De club heeft ongeveer 15 leden, die maandelijks bijeenkomen. Natuur in Beeld geniet een grote bekendheid in de wijde omgeving.

Brabants Landschap

beheert ruim 19.000 hectare bos, heide en vennen, maar bijvoorbeeld ook landgoederen, boerderijen, forten en kastelen. Daarmee zorgen we ervoor dat onze eigen, prachtige provincie Noord-Brabant, met haar diversiteit aan landschappen, nog het thuis is van vele vrij levende planten- en diersoorten. In méér dan 100 gebieden verspreid over Brabant kun je nog in rust genieten van al het moois wat natuur, landschap en erfgoed ons te bieden heeft. Daarnaast zet Brabants Landschap zich in voor behoud, herstel en ontwikkeling van de biodiversiteit buiten de beschermde natuurgebieden, samen met duizenden vrijwilligers, particulieren en boeren.

WAT DOEN WE

Wij maken content die ertoe doet. Nieuwe, inclusieve en waardevolle verhalen die mensen raken en verandering teweeg brengen. Wij maken dingen bespreekbaar, doorbreken taboes en willen de waarheid boven tafel krijgen. We jagen discussies aan en gaan door totdat er iets verandert. De vorm waarin we dat doen wordt bepaald door de inhoud. Op een manier die ontroert, verrijkt, verrast, laat lachen en aan het denken zet. Met hoor en wederhoor waar het journalistiek betreft. En op het randje waar het kan, ook als dat soms schuurt. Onze kwaliteit is hoog, onze drempel laag.